Hospital de la Santa Creu de Vic

Texto alternativo

Redacció dels projectes executius corresponents a la reforma de les instal·lacions de la planta primera de l’Hospital Universitari de la Santa Creu de Vic amb l’objectiu de dotar-les de la major eficiència energètica possible, reduint el consum d’aigua i obtenint el màxim confort en les zones climatitzades.

L’Hospital  Universitari de la Santa Creu de Vic, d’una superfície total de 10.180 m², dels quals se’n climatitzen uns 6.500 m², està duent a terme un projecte de reforma i millora del rendiment energètic de les instal·lacions.

Lavola ha elaborat el projecte executiu d’aquesta intervenció que integra un innovador sistema de climatització per  sostre radiant alimentat amb calderes de condensació i equips de refrigeració d’alt rendiment.