Avís legal correus electrònics

Aquest correu és confidencial. Està prohibit fer-ne còpies o difondre’n el contingut. Les vostres dades s’han incorporat a un fitxer propietat de l’empresa, amb l’objectiu de realitzar les gestions necessàries per mantenir la relació comercial. D’acord amb el que estableix la Llei orgànica 15/1999, us informem que podeu exercir el vostre dret d’accés, oposició, rectificació i cancel·lació de les vostres dades personals, tot enviant un correu a lopd@lavola.com