Avís legal

Les presents condicions regulen l’ús permès de la pàgina amb URL http://www.lavola.com, amb domicili social a Manlleu, a l’Av. de Roma 252-254, amb CIF A-58.635.269, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, volum 10.667, foli 9, full B-158.397, inscripció vuitena, a disposició dels usuaris d’Internet. Per qualsevol consulta o proposta, podeu contactar amb les nostres oficines.

 

Condicions generals d’ús
L’accés a aquesta pàgina és gratuït i està condicionat a la prèvia lectura i acceptació íntegra, expressa i sense reserves de les presents condicions generals d’ús, vigents en el moment de l’accés, que preguem que llegiu atentament. Si l’usuari no estigués d’acord amb les presents condicions, haurà d’abstenir-se d’utilitzar i operar per mitjà d’aquest portal. A través de la nostra pàgina web oferim informació sobre tot el seguit de serveis que la nostra societat ofereix.

Aquesta pàgina es regeix per la normativa exclusivament aplicable a l’Estat espanyol, quedant sotmesa a aquesta normativa tant els usuaris nacionals com estrangers. En qualsevol moment podrem modificar la presentació de la web i fins i tot suprimir-la de la xarxa, així com els serveis i continguts oferts, de forma unilateral i sense previ avís.

 

Responsabilitats
En posar a disposició de l’usuari aquesta pàgina web volem oferir-vos tota una sèrie de serveis i continguts de qualitat, fent servir la màxima diligència en la prestació d’aquests i en els mitjans tecnològics utilitzats. Tot i això, no respondrem de la presència de virus i altres elements que d’alguna manera puguin perjudicar el sistema informàtic, documents i fitxers de l’usuari.

Lavola 1981, SA no garanteix l’exactitud, veracitat i vigència dels continguts, ni que aquesta es trobi actualitzada. Lavola 1981, SA portarà a terme, sempre que no concorrin causes que ho facin impossible o dificultin l’execució, i tan aviat tingui notícia dels errors, desconnexions o falta d’actualització en els continguts, totes aquelles tasques que tendeixin a esmenar els errors, restablir comunicacions i actualitzar els continguts.

 

Ús indegut
L’ús no autoritzat de la informació continguda en la web, la seva revenda, així com els drets de propietat intel·lectual o industrial de Lavola 1981, SA donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes.

 

Protecció de dades
Lavola 1981, SA informa que compleix tots els requisits que la Llei 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal, així com tota la normativa que la desenvolupa, de la mateixa manera utilitzarà d’acord a llei i sota les finalitats d’aquesta, aquelles dades que l’usuari pot introduir en les visites que realitzi a aquesta web. Les dades que es facilitin en qualsevol dels formularis existents passaran a formar part del fitxer de Lavola 1981, SA amb l’objectiu de realitzar les gestions necessàries per mantenir la relació comercial i als indicadors establerts en aquesta web. Podeu exercir els drets que aquesta normativa li dóna a través del l’adreça lopd@lavola.com.