Actualitat

Vídeos

Entre tots fem possible la sostenibilitat

Texto alternativo

CleanCO2

Clean CO2 és la marca de gestió i compensació de carboni de Lavola que permet una reducció efectiva de les emissions de gasos d’efecte hivernacle.
Texto alternativo

Lavola, a la Xarxa Agenda 21

Entrevista al director general de Lavola, Pere Pous, on explica la contribució de Lavola a l’Agenda 21 de Barcelona, amb motiu de la renovació del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat.
Texto alternativo

Cosostenibilitat

Fruit de la cultura del treball en l’excel·lència, de l’experiència de més de 30 anys, del compromís, del model de gestió conjunta i d’una visió de sostenibilitat 360º, Lavola ha desenvolupat una manera de fer pròpia per assolir els objectius i aportar un posicionament més competitiu a empreses i institucions...
Texto alternativo

Descobreix com es construeix la cosostenibilitat

Texto alternativo